Tôi nói với anh ấy… nên anh ấy ở gần tôi một lúc và bắt đầu hút thuốc. Tôi hỏi cô ấy một số câu hỏi – tại sao bạn lại đến gặp Lady Anisha? Anh nói – Anh có chút việc. Sau khi trò chuyện với anh ấy một lúc, câu hỏi trong lòng tôi đã được đặt ra trước mặt anh ấy. Tôi hỏi anh ấy – rất nhiều người đến và đi. Bà ALâm này làm nghề gì? Người đàn ông nói – bạn ơi, bạn là nhân viên bảo vệ của tòa nhà này, bạn không biết công việc là gì? Tôi nói – Này anh bạn, tôi không biết, nếu tôi biết thì tại sao tôi lại hỏi bạn. Người đàn ông nói – công việc kinh doanh được điều hành tại nhà anh ta.