Bạn sẽ cạn tinh trùng khi gặp gỡ Kokomi Hoshino

Bạn sẽ cạn tinh trùng khi gặp gỡ Kokomi Hoshino, Điều này được thực hiện để ở trong nhà để làm những thứ của ngôi nhà, và Devrani cũng có thể được nghỉ ngơi sau khi giao hợp hàng ngày. Mặt khác, mẹ chồng của cô gái, cụ thể là Nirmal và Raj Seika, cảm thấy nhàm chán với việc giao hợp hàng ngày của họ và muốn làm điều gì đó mới mẻ. Rajasekhar, người từng là người thân của tôi trong vai này đang nhìn tôi. Bởi vì tôi là người phụ nữ duy nhất. Thứ hai, Nirmala không thể hỗ trợ RajSeka lẫn nhau trong mối quan hệ. Vì lý do này, Nirmala đồng ý thuyết phục tôi quan hệ tình dục với Rajaseka.