mẹ phải về nhà của một trong những người bạn của mình, mẹ tiếp tục với chiếc áo choàng mà mẹ đã để nó lại một lúc trước. Tôi ngồi xuống ăn sáng với hai người họ như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, tuy nhiên, nhiều lần mắt tôi chạm mắt mẹ và ở mỗi lần ép buộc, cả hai chúng tôi đều nở một nụ cười nhẹ đồng lõa. Chị tôi ăn sáng xong và ra về, để mẹ và tôi ở nhà một mình, có vẻ như buổi sáng sẽ dài lê thê vì tôi không có việc gì làm và có thể chị sẽ giặt đồ. Chúng tôi ăn sáng xong và cô ấy nhặt những chiếc bát đĩa bẩn để mang vào bồn rửa khi cô ấy đến gần bồn rửa, một số dao nĩa trượt khỏi bát đĩa và rơi xuống sàn,