Từ từ chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện cởi mở. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau về tình dục. Một ngày nọ, tôi không nhận được tin nhắn từ anh ấy nữa. Tôi cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Rồi một ngày, bất ngờ, tôi nhận được một tin nhắn từ anh ấy. Mặc dù anh ấy đã kết hôn nhưng anh ấy vẫn dành tình yêu cho em trong tâm trí. Chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện theo cùng một cách. Một ngày nọ, chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau. Cô ấy đến Noida để gặp tôi. Tôi đã rất hạnh phúc Ngày đến thật chậm.