Anh ấy cười và rót nước vào ly của tôi. Cô ấy có một đặc sản. Hoa quả khô được bày trên bàn ăn trước mặt tôi. Sau khi lấy khoảng 3 chốt, tôi cũng bắt đầu lấy NEET. Nhờ một số người bạn, khả năng uống rượu của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Khi tôi và cô ấy bắt đầu hơi say, tôi bắt đầu chạm vào cô ấy với một lý do nào đó. Rồi anh ta nói – Tôi không biết tại sao tay tôi bị đau. Vì vậy, tôi nắm lấy cơ hội và nắm lấy tay cô ấy và bắt đầu đẩy và vuốt ve cô ấy. Khi cuộc trò chuyện của tôi diễn ra, tôi được biết rằng anh ấy cũng có một cô con gái sống với bà ngoại ở Uzbekistan.