Tôi ôm Hồng từ phía sau và xoa ngực Hồng. Ngân quay lại và nói – hình như bạn đã mang một cái xô cho Urmila? Vì vậy, tôi đã nói – vâng, Nguyễn, hôm nay tôi đã làm cho Nguyễn trở nên vạm vỡ. Wow, Nguyễn Urmila Nguyễn đã rất vui khi làm nó. Một hôm, tôi bận công việc. Sau đó, một người phụ nữ tên Mira nhận được một cuộc gọi. Không chắc làm thế nào Meera tìm thấy số điện thoại của tôi. Nhưng lúc đó anh cần một ai đó. Tôi đã ở đó vì anh ấy khi anh ấy cần. Cuộc sống của anh ấy đang diễn ra tốt đẹp. Vì chồng cô đang tìm đến những cô gái khác. Người đàn ông đó đã không thể cho cô ấy tình yêu mà cô ấy đáng được hưởng.