Buổi học thêm đầu tiên cùng anh chàng gia sư

Buổi học thêm đầu tiên cùng anh chàng gia sư, Anh ấy đã ngã vào người tôi và chồng chất lên. Trong thời gian đó, tôi đã ngã ba lần. Anh ấy nói với tôi hãy cho tôi cuộc sống của tôi. bạn có tận hưởng nó hay không. Tôi hôn anh ấy và nói Tôi đã rất vui vẻ với King Chodu. 10 phút sau thì con cặc của anh ấy đã rám nắng như thế này và bây giờ anh ấy yêu cầu tôi ngồi lên người anh ấy. anh ấy nằm xuống giường Tôi ngồi xuống với âm hộ kẹp giữa con cặc đang dựng đứng. Tôi đặt chày của anh ấy vào của tôi. Bây giờ anh ấy đang ôm tôi lên không trung và hôn tôi.