Và vâng, nếu đó là kiến ​​thức phổ thông, bạn không thể mang thai bằng cách nuốt tinh trùng. Nó dường như rõ ràng hơn với tôi. Chà … tôi đã nói, có những người nghi ngờ điều đó. Cuộc trò chuyện đã thoải mái hơn, mặt cô ấy không còn đỏ bừng và hơi thở đã trở lại bình thường, Tôi đoán điều tương tự cũng xảy ra với tôi. Đã thoải mái hơn, tôi tiếp tục với phần “nặng” nhất. Bây giờ… Bạn có biết quan hệ tình dục qua đường hậu môn là gì không? Chà, tôi cho rằng đó là khi họ đặt nó vào hậu môn của bạn. Phải, như bạn có thể tưởng tượng không có nhiều phụ nữ như vậy. Mặc dù tôi đã đọc ở đâu đó rằng bạn có thể kích thích điểm G của phụ nữ thông qua hậu môn,