Tôi đã đến muộn. Tôi thậm chí còn không hạ cánh. Tôi tranh thủ nắc gần vào mông chị dâu. Sau đó, đám đông từ từ bắt đầu giảm bớt. cô ấy đã ngồi. Anh ta lừa dối con cặc đang đứng của tôi. Nhưng tôi cũng không biết xấu hổ đứng trước mặt anh với một con cặc căng cứng. Cô ấy cũng xem đi xem lại con cặc của tôi. Một lúc sau, điểm dừng của cô ấy đến và cô ấy xuống xe. Tôi cũng đã đi sau anh ta. Cô ấy xuống xe rời nhà ga và lên một chiếc xe kéo điện. Tôi cũng lên một chiếc xe kéo và bắt đầu đi theo anh ta. Một lúc sau, cô dừng xe kéo, trả tiền và rời đi.