Tôi không dám nói với mẹ nên quỳ dưới chân mẹ. Tôi bắt đầu xin lỗi. Tôi nói – Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Sau đó cô ấy nói – đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Tất cả đều xảy ra với những cậu bé ở độ tuổi của bạn. Cô ấy nói – nhìn này, bạn cần quan hệ tình dục ngay bây giờ. Tôi cũng đang độc thân. Bạn đã làm gì với Adiba, bạn có sẵn sàng làm điều tương tự với tôi không? Tôi nói——Dì, bây giờ con rất mệt. Để tôi đi, tôi sẽ đến sau. Cô ấy nói – xem này, nếu bạn thông minh, thì tôi sẽ nói với mẹ bạn mọi thứ. Cô ấy biết rõ về tôi.