Học được nửa chặng đường, sự thiếu hiểu biết và tuổi trẻ của anh lộ ra. Cô ấy thậm chí còn không cố gắng hiểu quan điểm của tôi. Một tuần đã trôi qua kể từ sự cố này. Akash không nói chuyện với tôi. Một hôm, tôi đến đây uống rượu. Tôi nói – bạn có đến uống nước không? Anh không nói gì và đi ngủ. Sáng hôm sau tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy đã bỏ trốn. Vào buổi tối, tôi uống rượu sake và trở lại vào ngày hôm đó. Bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh ta bắt đầu leo ​​lên và tôi leo lên phía sau anh ta.