với sự đau đớn tột cùng mà tôi cảm thấy vào lúc đó, Tôi ấn đầu của Verónica, để nó nằm trên xương chậu và rút mỏ của tôi ra khỏi miệng của cô ấy, để nó gần như tiếp xúc với âm hộ của Laura, tôi chỉ cần xoay nó một chút là đủ và Verónica đã đặt môi cô ấy lên rất nhiều. Vài sợi lông nó đã nhét Laura vào trong con cu của cô ấy, một lần nữa tôi lại ấn nhẹ vào đầu cô ấy cho đến khi môi tôi tiếp xúc với môi âm hộ của Laura, cô ấy muốn rút đầu ra nhưng tôi không cho, bảo cô ấy muốn thì làm đi. Thế là đủ để Verónica bắt đầu bú cu anh ta theo cách mà chỉ cô ta mới biết.