Tôi để lại bỏng ngô và chúng tôi mang bàn lại gần những chiếc ghế bành, sau đó Marifer điều khiển đoạn video, cô ấy nói rằng chúng tôi sẽ xem một trong những bộ phim mà tôi có ở nhà. Tôi đã xem ở đầu video một trường hợp của bộ phim “Đám cưới của người bạn thân nhất của tôi”, tôi biết rằng Marifer rất thích nó. Nhưng khi bộ phim bắt đầu, tôi nhận ra rằng đĩa DVD không phải là bộ phim đó, mà là một bộ phim khiêu dâm, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã nhầm lẫn và đặt bộ phim vào một trường hợp khác. Tôi đã cố gắng để có được để loại bỏ nó, nhưng Marifer ngăn tôi lại và nói với tôi.