Sau khi nghe điều này, mọi người đã hiểu ý tôi và để tôi giải quyết vấn đề này. Tôi nói — Tôi đã nói với một người bạn đô vật của tôi từ bên ngoài. Anh sẽ chăm sóc cô ấy và giải quyết mọi chuyện. Các bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đụ cô ấy cho đến lúc đó. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra khiến tôi muốn đụ anh ta. Khi kỳ thi nửa năm của chúng tôi kết thúc, bạn tôi và tôi đã giải quyết các vấn đề của cô ấy. Vì điều này, bây giờ cô ấy bắt đầu ôm tôi. Cô ấy bắt đầu thích tôi và cầu hôn tôi. Tôi đã từ chối anh ấy vì tôi đã yêu Priyanka, một cô gái cùng lớp với chúng tôi. Nhưng Priyanka nói “không…”.