#1 #2

Chọn bộ húp lồn gái ngon của diễn viên mông đẹp Vợ thầy nghe vậy mừng rỡ, bảo tôi chỉ biết nói suông. Tôi hỏi thầy có gì muốn nói sao thầy về sớm Vợ của giáo viên nói rằng cô ấy có một cuộc hẹn với một người đàn ông và cô ấy sẽ đến sau đó và yêu cầu tôi xuống nhà và đư nh ta lên. Không lâu sau, điện thoại của vợ tôi reo lên và vợ tôi kêu tôi xuống lấy thằng đó, thế là tôi hỏi vợ tôi 2 trai và 1 gái. Cô giáo gật đầu bảo tôi đi xuống nhanh, xuống lầu thấy người đàn ông hơi đứng tuổi liền bế anh ta lên mà không nói gì với anh ta.