CJOD-178 Khốn khổ trước sự dâm đãng của các cô gái trẻ, Giới tính của anh ấy dường như đang xoay chuyển hoàn toàn. Có lẽ bạn tôi đã bỏ anh ta trên đường. Tôi có cơ hội để liếm miệng anh ấy. Sau khi ăn khoảng 10 phút, tôi cho vào miệng cô ấy và cô ấy đã uống hết nước của tôi. Sau đó Yua Mikami yêu cầu tôi liếm con mèo của tôi. Tôi cũng bắt đầu liếm âm hộ của mình. Âm hộ của cô ấy đã rất ướt. Tôi thích nó khi bạn bắt đầu liếm âm hộ của bạn bởi vì cô ấy bắt đầu làm rối tóc của tôi và chạm vào tóc của tôi. Cô ấy bắt đầu áp miệng tôi vào con mèo của cô ấy.