CJOD-295 Sự cám dỗ tới từ người phụ nữ đã có chồng, Tôi nói, Cô ơi, tôi xin lỗi, Xin đừng cản tôi hôm nay. Dì tôi đẩy tôi và nói, Tôi sẽ nói với mẹ tôi. Nhìn thấy những thay đổi của nó, tôi đã rất sợ hãi và trốn thoát khỏi đó. Hôm đó, tôi nằm nghỉ cả ngày, vì chuyện chăn gối chưa xong, Đừng nói với dì, mẹ của bạn, họ đánh tôi ở nhà. Sau đó tôi cứ làm việc này cho đến đêm, đêm ngủ, nghĩ rằng nếu tôi sống sót đến ngày hôm nay thì không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng, dì tôi lại bảo tôi lên lầu. Ngay khi tôi đi, tôi xin lỗi anh,Cô, ngày mai hãy tha thứ cho tôi.