tôi bôi một ít lên con cặc của mình. “Làm đi, bố ơi, bây giờ, con không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi đang xuất tinh như điên chỉ nghĩ về nó” vì vậy tôi dang hai đùi của cô ấy ra, đặt con cặc của tôi vào lối vào của cô ấy và bắt đầu. để đưa nó vào bên trong cô ấy, phần đầu thật dễ dàng, nó được bôi trơn rất nhiều và cái đầu kén đi vào mà không gặp nhiều khó khăn. ‘AAAAAYYYYYYYY’ cô ấy hét lên, nhưng cô ấy chỉ có phần đầu bên trong, phần còn lại phức tạp hơn, nó rất chặt, cô ấy tiếp tục đẩy mạnh hơn để có thể nhét cả con cặc của mình vào, cô ấy không ngừng hét lên suốt .