và nó đã trở thành một chủ đề nóng trong cuộc trò chuyện. Liya nói – Sagarji cũng có thể thỏa mãn ta sao? Bởi vì nó có thể đe dọa sự riêng tư của tôi. Tôi vẫn không biết ai đang nói chuyện với tôi. Cô ấy có thể là danh tính của tôi hoặc một chàng trai sẽ không tiết lộ tôi. Tôi có thể đến từ một người bạn biết, và bạn có thể đến từ một trong những người quen của tôi. Tìm hiểu nhau trước rồi mới nói đến chuyện chăn gối. Cô ấy thích ý kiến ​​của tôi và đồng ý nói chuyện với tôi. Tôi thường hỏi anh ấy – bạn đến từ đâu? Riya – đến từ Chhattisgarh.