Trong một vài ngày, mọi thứ diễn ra như bình thường. Ở đây và ở đó tôi đã thấy nhiều thay đổi trong hành vi của con trai tôi. Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy nhiều lần, nhưng anh ấy không chịu nói gì cả. Điều này đã diễn ra trong vài ngày. Rồi một buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi, tôi vừa trả lời điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát nói với tôi rằng: “Con trai anh đang nhốt chung với chúng tôi, anh hãy đến tháo nó ra”. Anh ta cúp máy cho đến khi tôi hỏi. Bây giờ tôi rất lo lắng. Tôi không biết phải làm gì.