Cưỡng lại làm sao được trước vẻ đẹp cực múp của em ấy, Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bàn tay của anh trai tôi trên chiếc bụng trống rỗng của mình. Khi tôi ngủ, tôi nghĩ trên lầu là trên lầu. Tôi nằm im, giả vờ như đang ngủ. Tôi không cho anh trai biết rằng tôi đang thức và cảm nhận được những cử động của anh ấy. Tôi nằm đó không buông anh tôi ra. Tôi vẫn cảm thấy dễ chịu và sau đó anh trai tôi dần dần dùng tay nâng phần trên của tôi lên. Tôi không mặc áo ngực, tôi có thói quen ngủ trong áo ngực vào buổi tối, phần dưới. Khi tôi nâng núm vú của mình lên.