Khi em gái tôi Farhan không ở bên cạnh, tôi thường hôn cô ấy rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ không phụ bạn với tất cả âm hộ và vòi nước của bạn và đến thẳng với câu chuyện tình dục gia đình của tôi. Câu chuyện này là của hai năm trước. Tôi là một sinh viên đại học vào thời điểm đó. Tôi không để ý nhiều đến âm hộ của mình vì tôi chỉ tập trung vào việc học của mình. Khi đó đang là mùa đông. Chán nhà, tôi lên kế hoạch đến thăm nhà Mamaji. Chú tôi sống ở làng đó. Hai ngày sau, tôi đến nhà chú tôi. Vừa về đến nhà, bác trai và dì hỏi thăm sức khỏe, sau đó chúng tôi cùng nhau ăn tối.