Đêm đó tôi đi ngủ mệt mỏi. Chúng tôi đã tiếp tục lặp lại các phiên này. Laura đến nhà chúng tôi với nhiều lý do khác nhau, để lại bọn trẻ với Eduardo, chồng cô ấy, hoặc khi anh ấy đi dạo trong tuyết với chúng, hoặc để chúng ở nhà mẹ chồng cô ấy. Hai chị em thực hành quan hệ của họ trong khi tôi xem và sau đó họ đánh tôi mạnh và tôi đánh họ. Tôi sẽ nói với bạn rằng buổi chiều trọn vẹn cuối cùng chúng tôi ở bên nhau bây giờ là cuối tuần của Thứ Bảy ngày 31 tháng 8, từ bốn giờ chiều đến mười giờ rưỡi, thời điểm mà Eduardo de la Nieve cùng lũ trẻ đến ở lại với chúng tôi một lúc.