Ừm, nhưng tôi chưa bao giờ đến nhà bạn- -Đó không phải là vấn đề, hãy để Nury đi cùng bạn và biến đi, cô ấy không thực sự thích nhạc rock- -Này, Nury, tôi đã gọi- Nury đến và tôi nói với cô ấy rằng tôi không phải đêm đó tôi có thể, nhưng nếu tôi không đi cùng Suny về nhà vào ngày hôm sau thì sao. -Tất nhiên, vào thời gian nào- -Tôi không biết, khoảng 10 giờ tối, phù hợp với bạn chứ? -Hoàn hảo, Nury nói- Ngày hôm sau, khoảng 6 giờ chiều, trời bắt đầu mưa, mặc dù lúc 10 giờ tôi đã ra ngoài hiên, trú ẩn trong một mái hiên và đúng lúc đó tôi thấy hai người họ. đang đi vào qua con hẻm.