#1 #2

Được em gái ngon bú cặc nút cán cực phê Tòa án đã gửi cho chúng tôi thông báo bắt đầu phiên tòa. Chỉ còn ba ngày nữa là đến phiên tòa. Do sự bất tiện của Cô Su đi nước ngoài, hôm nay cô ấy mới về, lời khai trong nước nên chúng tôi lập tức bổ sung cô ấy vào danh sách, phù hợp với quy trình điều hành. Lời giải thích của Zhu Luming khiến chủ tọa phiên tò ơi lúng túng, trong khi các công tố viên lần lượt phản đối, ai cũng hung hăng, chủ tọa phiên tòa trao đổi ý kiến với các thẩm phán hai bên trái phải, gõ búa nói Theo quan điểm Về việc bên bào chữa đã bổ sung nhân chứng tại chỗ, bồi thẩm đoàn còn phải thảo luận nên phiên tòa tạm dừng 10 phút.