Thứ hai, Zafar Saheb có nhiều kinh nghiệm về tình dục hơn con trai của ông, Asif, chồng của Fiza. Làm thế nào bạn thích câu chuyện này? Không có gì là chắc chắn về tình yêu đang diễn ra. Vì vậy, các bạn trẻ phải suy nghĩ kỹ trước khi tiến hành. Điều này xảy ra khi tôi vượt qua vị trí thứ 12 và vào B. Tech tại Đại học Noida. Chúng tôi sống ở Gujarat. Gia đình tôi sợ phải gửi tôi một mình đến thành phố khác. Anh ấy sợ tôi sẽ sống ở đó một mình như thế nào, tôi chưa bao giờ ra ngoài một mình. Nhưng tôi đã phải ở một mình. Khi cha tôi phải đến để rời khỏi Noida, ông ấy nói với ông chủ của mình, “Tôi muốn đi.”