Mak Ngah tôi tu nói với tôi. “Ồ…!!!” Tôi trả lời Mak Ngah của tôi. Tôi không thực sự hiểu về hương vị, tất cả những gì tôi biết là thèm ăn. “Mak Ngah, tôi nghĩ nó cũng rất tuyệt đúng không…!!!” Tôi đang cố gắng để có được một lời giải thích. “Tuyệt vời…??? Có gì tuyệt vời…???” Mak Ngah hỏi tôi. “Phải, dù đã có 4 đứa con nhưng sức khỏe của Mak Ngah vẫn rất tốt…!! Cả cơ thể nữa…!!!” Tôi đã trả lời Mak Ngah của tôi trong khi tôi rất buồn. Trong thâm tâm, tôi muốn nói sự thật, nhưng trước tiên hãy nhìn vào gió. “Alahai… Nếu chúng ta chỉ canh giữ mà người đàn ông mềm yếu, thì vô ích, Amen…!!! Ngày mai anh kết hôn, anh phải giữ gìn sức khỏe, nhất là bản lĩnh đàn ông…!!!”