Em nữ sinh phải trả giá đắt sau khi lỡ tay trộm đồ

Gia đình anh ấy cấm anh ấy vì từ trên xuống dưới chúng tôi thuộc đẳng cấp khác nhau. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với tôi và gia đình … tất cả những gì họ cần là một người con rể có học thức và thông minh, người có thể giữ cho con gái họ hạnh phúc. Tôi nghĩ Pawan là người chồng tốt nhất đối với tôi. Biết được điều này, tôi đến thẳng nhà Pawan. Lúc đầu họ rất sốc. Nhưng sau đó anh ấy hỏi tôi về tình trạng của tôi. Không muốn mất thời gian, tôi nói thẳng với anh ấy rằng tôi yêu con anh ấy và muốn lấy anh ấy làm vợ. Họ đã rất ngạc nhiên vì điều này.