FSDSS-388 Tán tỉnh vài ngày thì cũng được đụ Makoto Toda

FSDSS-388 Tán tỉnh vài ngày thì cũng được đụ Makoto Toda, Cho đến lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị thức ăn. Bây giờ đã là cả đêm. Quần của tôi chật. Mami bắt tay anh bây giờ cô ấy sắp nổi cơn tam bành. Tôi nói Thưa cô, nó muốn uống nước mèo của cô. Cô ấy nói vâng, thưa Bệ hạ, Ngài ăn trước và làm mọi việc sau. Sau đó, cô vào bếp. Tôi cũng có một ly sữa lắc. Tôi cũng vào bếp sau Mami. Cô ấy đang nấu ăn. Tôi đi từ phía sau và nhét con cặc của tôi vào mông của mẹ tôi. Anh ấy là lấp đầy bằng cánh tay của mình và bắt đầu cọ xát con cặc của mình trên mông cô.