Tôi muốn xứng đáng với bạn, mang đến cho bạn cuộc sống tốt nhất có thể, tôi không muốn kết hôn với bất kỳ ai, bạn gái không tồn tại lâu vì không ai trong số họ giống Elsa của tôi. Mỗi lần làm tình, không có ngoại lệ nào, trong tâm trí tôi đều làm tình với em và khi nó kết thúc, tôi cảm thấy trống rỗng và thất vọng vô cùng. Điều đó cũng không công bằng, tôi đang lợi dụng họ, tôi đang lừa dối họ, đã hơn một lần tôi gọi họ bằng tên của bạn. Tôi không thể sống thiếu tình yêu của người phụ nữ của bạn… Tôi đã có thứ của mẹ và nó rất đẹp, nhưng nó không đủ với tôi.