Vì vậy, đó là khoảng thời gian tôi bắt đầu trường mới của tôi ở lớp XII. Sau đó, giáo viên hỏi cô gái một số câu hỏi và sau khi trả lời chúng, cô ngồi xuống. Bằng cách nào đó, tôi đã tìm ra tên của anh ấy và gửi một yêu cầu trên Facebook. Anh ấy chấp nhận yêu cầu của tôi và đây là nơi mà câu chuyện tình yêu của tôi với anh ấy bắt đầu. Tên cô ấy là Critie. Cô ấy có nước da trắng như sữa, cao 5ft 8in, dáng người bình thường vào thời điểm đó, cao 28m, eo 30 và hông 30, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn trên Facebook và anh ấy đã trả lời.