tôi bảo em hơi quá. Cô ấy trả lời rằng không có câu hỏi nào, cô ấy hỏi tôi điều gì đó và tôi đã trả lời cô ấy và cô ấy thích câu trả lời và nó sẽ ở giữa hai chúng tôi. Vì vậy, tôi đã nói thẳng với cô ấy và cô ấy đã đưa cho tôi một trăm đô la. Tôi có thể nói từ vẻ mặt của anh ấy rằng anh ấy thích những gì anh ấy phải nói, vì vậy tôi quyết định nói thêm vài lời nữa. Tôi nắm lấy mông cô ấy bằng cả hai tay và kéo cô ấy về phía tôi. Cô ấy nói với tôi nếu tôi phát điên lên thì họ sẽ nhìn thấy chúng tôi nhưng tôi phớt lờ cô ấy và ôm cô ấy chặt hơn và chúng tôi bắt đầu hôn nhau.