Giáo viên chủ nhiệm thổi kèn cho học sinh

Giáo viên chủ nhiệm thổi kèn cho học sinh, đã đến lúc cho nước dương vật vào âm đạo của cô ấy. Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì nữa. Giữ môi mình gần tai Hằng, tôi thì thầm và hỏi tôi có nên đưa nó vào không Hằng đã chấp thuận cô ấy bằng cách đóng móng tay của cô ấy vào lưng tôi. Lần mò tìm kiếm âm hộ của Hằng và giữ con cặc trong khi xoay âm đạo của Hằng. Không ai biết làm thế nào mà dương vật được đưa vào âm đạo. Đi một lúc hoặc đi nhiều lần. Bạn cần nhấn mạnh đến mức nào khi áp dụng Nhưng tình dục chỉ đến khi có nó.