Tuy nhiên, Varun thực sự ngạc nhiên vì cô em gái nhỏ của mình đã lớn lên rất nhiều. Một ngày nọ, Aria đang kiểm tra điện thoại của anh trai Varun. Điều xuất hiện trong đầu cô là cô bắt đầu kiểm tra lịch sử trên điện thoại của Varun. Trong Lịch sử, tôi phát hiện ra rằng một liên kết trang web câu chuyện thù hận đã được mở trên điện thoại của anh trai tôi. Cô ấy bắt đầu đọc những câu chuyện bằng tiếng Hindi trong đó. Văn học, giống như những câu chuyện, hoàn toàn mới đối với Aria. Anh chưa bao giờ đọc câu chuyện. Trong khi đọc truyện, tôi cũng tìm thấy một câu chuyện.