JUL-561 Một đêm mây mưa cùng đồng nghiệp trong khách sạn

JUL-561 Một đêm mây mưa cùng đồng nghiệp trong khách sạn, Cả hai chúng tôi đều đến trung tâm luyện thi ở Delhi. Cả hai chúng tôi đều đi thi. Sau khi đến Delhi, cả hai chúng tôi nhận phòng trong một nhà khách. Đó là nơi mà hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Cả hai chúng tôi đều có một chút lo lắng. Nhưng tôi đã cố gắng làm cho anh ấy cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Sau khi để anh ấy thoải mái, cả hai chúng tôi thay phiên nhau tắm. Sau khi tắm xong, chúng tôi lại chợp mắt, cùng nhau nằm trên giường và bắt đầu xem các bài hát video trên TV.