Tôi ngón tay âm hộ của cô trong năm phút. Sau đó, tôi rút ngón tay ra khỏi âm hộ của cô ấy. Tôi dùng hai tay banh thành âm hộ của nàng ra và lè lưỡi liếm âm hộ nàng. Ngay khi tôi chạm vào âm hộ của cô ấy bằng lưỡi của tôi, cô ấy lùi lại. Tôi hỏi anh ấy – chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ấy nói – bạn đang làm gì vậy! ! Tại sao bạn liếm âm hộ của tôi? Nơi này là bẩn. Chồng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này. Tôi đã nói điều này về điều này – nó cũng là một phần của tình dục, và bạn sẽ thích nó. Tôi đặt anh ta trên chiếc giường đơn. Nàng nằm xuống và tôi ngồi giữa hai chân nàng.