Trong một lúc, cô ấy tiếp tục nảy trên vòi nước của tôi và sau đó tôi làm cho Soni mê mẩn. Con cặc được đưa vào âm hộ từ phía sau và cô ấy lại bắt đầu liếm âm hộ. Tôi đánh cô ấy trong 30 phút liên tục và sau đó cô ấy gục xuống. Trong thời gian đó, cô ấy đã tấn công tôi một vài lần và chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều đêm đó. Tôi cũng phải lòng Soni và khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ là nô lệ của tôi, tôi đã ôm cô ấy vào ngực, tôi hỏi – cô đã làm gì với số tiền mà cô đã lấy. anh ấy đã cho tôi thấy mọi thứ Tôi đã rất hạnh phúc Sau đó chúng tôi ăn tối cùng nhau.