và núm vú dính chặt vào núm vú của nàng. Tôi bắt đầu ngửi quần lót của mình. Tôi cho tay vào quần lót và bắt đầu chỉ vào âm hộ của Didi. Bây giờ, con gà trống chặt bằng tên lửa của tôi đã đứng đầy bảy inch, sẵn sàng bước vào máng. Tôi cho tay vào ống quần lót của Didi và cởi chúng ra khi tôi kéo chúng xuống. Âm hộ trần của Didi đủ để làm cho con cặc của tôi phát điên. Tôi ngay lập tức đặt tên lửa vòi nước của tôi vào âm hộ của Didi và bắt đầu chà xát hạt. Didi đã thực hiện một ISS nhỏ và tôi đưa một con cặc vào âm hộ của mình. Cô ấy đã khóc ngay khi con cặc của tôi tiến vào.