Tôi nói với anh ấy – con trai, bạn liếm nó và làm cho con cặc của tôi đỏ lên. Bắt đầu xoa bóp dầu trên con cặc của tôi. Một lúc lâu, cô vẫn tiếp tục xoa bóp với nhiều dầu. Bây giờ thì con cặc của tôi đã đứng lại. Arzoo vừa nóng… Cô ấy bắt đầu nói – Abbu, khi nào thì anh sẽ làm dịu cơn khát của em? Bây giờ tôi bắt đầu chạm vào âm hộ của anh ấy và từ từ kem anh ấy. anh ấy rất thích nó. Sau khi làm điều này một lúc, con cặc của tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để đi vào trong lỗ đít của anh ấy. Tôi nói – Arzoo, con cặc của bố anh cứng lên rồi. Cô ấy bắt đầu nói – Abbu, đừng chậm trễ bây giờ …