Và chỉ muốn nghỉ hưu và sống trong yên bình. Thưa ông Tuấn, nguyện vọng của tôi khiêm tốn hơn nhiều so với việc trở thành chủ sở hữu của Excelsior. Xét cho cùng, tôi chẳng hơn gì một phụ nữ đến từ một thị trấn hẻo lánh, không có sự khởi đầu trong thế giới kinh doanh. Bà Kim, bà muốn làm việc hay sống bằng thu nhập? Tôi sẵn sàng làm việc, nhưng trong một lĩnh vực rất khác với lĩnh vực mà bạn đã đề nghị cho tôi. Có lẽ nếu bạn nói cho tôi biết bạn dự định cống hiến cho điều gì, tôi có thể tư vấn cho bạn dễ dàng hơn. Blanche do dự một lúc trước khi trả lời.