cuối cùng mẹ bảo tôi để đó cho tôi, và chúng tôi xem phim, mặc dù mọi thứ đã khác từ lúc đó, mẹ hỏi đi hỏi lại tôi những câu hỏi như làm gì Tôi luôn lớn như vậy, có đau không khi tôi cương cứng như vậy, có khó chịu khi mặc quần áo không, cô ấy có muốn tôi mua đồ lót khác Thoải mái hơn, khi đi ngủ hay gì đó, và vâng, bộ phim đã hoàn thành hầu như không được chú ý, anh ấy hỏi tôi để cho anh ấy xem lại, nhưng lần này không nối, tôi cho anh ấy xem, nhưng nghĩ rằng đó là khi tôi lấy nó ra. và không tin vào mắt mình- uh, nhưng con trai của mẹ, khi con cho mẹ xem