MIDE-960 Về quê chơi ít ngày cô nàng đã bị nứng lồn

MIDE-960 Về quê chơi ít ngày cô nàng đã bị nứng lồn, Tôi đã không nói gì. Hôm đó, tôi nói ở nhà rằng tôi sẽ đến nhà một người bạn. Nếu tôi đến muộn, tôi sẽ ở lại nhà anh ta đêm nay. Anh ấy đến đúng giờ, đúng ngày đã hẹn, tôi theo anh ấy ra ga. Chúng tôi gặp nhau ở lối vào lần đầu tiên. Tôi vẫn muốn sex trong lòng, nhưng tôi đang hồi hộp. Sau đó, tôi đưa anh ấy ra vườn, nơi tôi đã hôn anh ấy nhiều lần. Có vẻ như anh ấy rất dày dặn kinh nghiệm. Sau đó tôi đưa anh ấy đi khắp thành phố. Anh cũng nghĩ về tình dục. Nhưng anh ấy không nói. Sau đó anh ấy đưa tôi đến nhà một người bạn.