Tôi gần như đã ngủ khi tôi cảm thấy rằng bàn tay của anh ấy đã đi xuống cho đến khi nó chạm tới cặp mông trần của tôi, nơi anh ấy thọc lên xuống rất lâu không ngừng. Khi tôi hỏi anh ấy đang làm gì, anh ấy trả lời rằng anh ấy đang chuẩn bị nó để cho anh ấy ăn kem. Nghe tiếng thở hổn hển lớn của anh ấy, tôi đoán anh ấy đang gặp khó khăn khi mở hộp, và tôi định quay lại để giúp anh ấy thì tôi cảm thấy một dòng kem đặc bắn vào mông mình. Bố dùng tay bôi kem và rất trìu mến bôi khắp mông nhỏ của tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là lọ kem bên cạnh, cạnh động cơ.