Sau đó Pinky leo lên bụng của Nữ hoàng, hướng âm hộ của mình về phía chúng tôi, và bắt đầu bú núm vú của Nữ hoàng. Âm hộ của Pinky ở trước mặt tôi. Con cặc của tôi bị kẹt trong âm hộ của Rani và âm hộ của Pinky ở ngay trước mặt tôi. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của Pinky. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của nữ hoàng trong khi uống nước của âm hộ. Bây giờ nó chỉ là một niềm vui nữa. Con cặc của tôi đã được đẩy vào trong âm hộ của nữ hoàng. Từ phía trên, tôi thọc lưỡi vào âm hộ của Pinky và bắt đầu dùng lưỡi liếm âm hộ của cô ấy. Lani cũng đến để tận hưởng tình dục.