Hãy trải đệm khắp hội trường. Sau đó Jetani Ji lột quần áo của cha và anh trai tôi và đưa họ vào hội trường. Trời ơi … chiếc Lauda của bố dày 10 inch và đứng thẳng. Sau đó Jethani Ji đặt bố tôi lên tấm đệm giữa và đặt Raj cũng lên giường. Sau đó Jetani Ji cũng đưa Divya và Sushma Ji đến và bắt Divya bú cặc của bố mình còn Sushma Ji thì bú cặc của anh trai mình. Sau đó Jetani Ji vào trong và mang theo Ravi và Samir. Cả hai đều phải lòng Divya và Sushma ngay khi họ đến. Sau đó là Riya Di và Deepak Jija ji. Riya di có một dương vật giả 10 inch. Sau đó, Farzana vào phòng lắc mông một lần nữa.