Những chiếc váy ngắn đã đánh thức con chim trong quần

Công – Không, không phải Sếp. Muộn rồi. tôi chỉ đến để gặp bạn Những người còn lại sẽ gặp nhau vào buổi sáng. Trưởng phòng – Được rồi, được rồi. Xin hãy đến và nhận phước lành của tôi. Với lý do ban phước, người đứng đầu đã chạm vào Suman. Nhìn thấy tuổi trẻ của Suman, tình trạng của tù trưởng đã xấu đi. Đôi mắt hằn học của Muhiyazi vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi bộ ngực cương cứng của anh. Sau khoảng mười phút, Suman và Công rời đi. Cal đến thả chúng ở một ngôi nhà gần đó. Xử lý xong cả 2, thủ trưởng bước vào phòng thì thấy Yamano nói – Con đĩ, cởi quần áo ra mau.. . Bản thân Yamano cũng thèm khát con cặc.