Tôi nói – điều đó không quan trọng, bạn có thể cho tôi biết nếu bạn có một cái gì đó như thế này. Tôi biết sự thật Khi tôi nói đủ, anh ấy đồng ý và nói – vâng, tôi cũng sẽ cho anh ấy hôn. Một lúc lâu tôi cũng hôn anh. Tôi nói – à, trước đây cậu đã làm gì không quan trọng, nhưng từ giờ đừng kết liễu cậu bé đó nữa. Cô ấy nói – Tôi không quan tâm đến việc hoàn thành nó nhưng tôi có thể làm gì, tôi cũng có một số chi phí, chúng chưa được đáp ứng, bạn có thể trang trải tất cả các chi phí của tôi, tôi thậm chí không có đủ tiền. anh ấy cũng đúng.