Nụ cười của em đẹp quá làm anh chàng này không chịu được

Nụ cười của em đẹp quá làm anh chàng này không chịu được, Sau đó, sau khi nói chuyện ở đây và ở đó một chút, chồng tôi bắt đầu nói – như mọi người biết tại sao chúng tôi ở đây. Bây giờ tất cả chúng ta phải buông bỏ sự xấu hổ, chúng ta cần phải đi đến sự thật. Cả bốn …? Mọi người đều đồng ý và gật đầu. Bây giờ chồng tôi nói – trước hết, Roshni đến và ngồi gần tôi. Ash, bạn đến và ngồi với đối tác mới của bạn. Bây giờ bạn có thể nói một cách tự do. Nó không được phép chạm vào và không ai khác được phép. Chà, tâm trạng có được đặt tên hay không cũng không quan trọng.