Tôi hỏi TT với thái độ cầu xin. TT nói – tại sao em làm vậy? Tôi cười và nói – Em chưa từng thấy ai như anh, em cũng nhớ. TT lấy điện thoại di động của tôi và bắt đầu sao chép các bản ghi âm. Tôi vào phòng tắm và bắt đầu tắm. Sau khi tắm, tôi trang điểm và làm tóc thẳng và trở lại khỏa thân. Khi tôi đến khoang, quần áo của tôi đã đến và tất cả các cảnh sát đã bỏ đi. TT là người duy nhất ngồi. Tôi mặc quần áo đến trước mặt anh ấy và anh ấy đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động. Khi tôi nhặt chiếc túi lên, nó chứa 5000 rupee. Khi tôi nhìn thấy TT, anh ấy cười và nói – hãy giữ một món quà nhỏ bên tôi.