Đi mạnh hơn, đổ vào và đổ ra, đi nhanh và hướng vào trong! Cô ấy đang thực sự thích thú và đang lắc hông từ bên dưới. Tôi đánh mạnh từ trên cao xuống. Cô ấy hoan nghênh mọi thúc đẩy của tôi. Tôi nắm lấy eo anh ấy bằng cả hai tay. Khi con cặc của tôi vào bên trong âm hộ của cô ấy, cô ấy cũng bật lên đến hông của mình. Tôi thực sự thích thú khi con cặc của tôi bắt đầu liếm sâu bên trong âm hộ của tôi. Cả hai đã hết sức cố gắng ngăn cản nhau. Con cặc của tôi bây giờ đã nằm trọn trong âm hộ mịn màng của anh ấy. Bây giờ anh đã dễ dàng đi vào bên trong âm hộ của cô.